Kommunens första servicepunkt utsedd

Nu har Söderhamns kommun fått sin första servicepunkt. I början av november invigdes den på Tempo i Stråtjära. Butiken har naturligtvis även tidigare fungerat som en naturlig mötesplats för ortsborna men nu får den betäckningen ”Servicepunkt”. Det betyder att man förväntas utföra vissa åtaganden och ha olika typer av service. Bland annat ska man ha datorer, wi-fi och skrivare. För det får butiken en viss summa i ersättning av kommunen varje kvartal. Dessutom ska det fungera som en mötesplats och café, vilken Tempobutiken redan gör. (Bild från Söderhamnskuriren)