Hela Hälsingland om ÖP- cirklar

Hela Hälsningland berättar om Allis initiativ att starta studiecirklar kring Översiktsplanen.

Artikeln kan läsas här.