Dialogkväll om att bygga på landsbygd

”Bygga på landsbygd”
Allis anordnar en dialogkväll om behovet av att bygga på landsbygd.
Alla lokala partier, Faxeholmen och andra lokala bostadsbolag deltar.
Moderator: Anders Eklund
 
Datum: Torsdag 30 augusti kl. 18.30
Lokal: Föreningarnas Hus, Marmaverken.
 
Allmänheten bjuds in för att delta i debatten. Fika. Gratis entré
 
Syftet med kvällen är att lyfta fram byggande på landsbygd och behovet av kompletterande boendeformer utanför tätorten.
 
Arr: Allis och dess medlemsföreningar.