Cirkelgrupper tolkar nya översiktsplanen

INBJUDAN

Debattkväll-cirkelgrupper tolkar nya Översiktsplanen

Välkommen till debattkväll om nya översiktsplanen för Söderhamns kommun. Kvällen är ett samarrangemang mellan Kommunbygderådet Allis, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda och Studiefrämjandet. Söderhamns kommuns samhällsplanerare Ludvig Königsson med delar av projektgruppen kommer att medverka. Moderator för kvällen är Anders Eklund.

Särskilt inbjudna är de cirklar som pågått under samrådstiden, medlemsföreningar till Kommunbygderådet, politiska partier, ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och v ordförande i kommunfullmäktige och nämndsordförandena.

Datum: Torsdag 1 mars

Tid: 18.00-21.00

Plats: CFL Söderhamn

Ur programmet; ” Inledning, respektive cirkel sammanfattar funderingar och synpunkter, fikapaus, kommunen ger respons och svarar på frågor, samt avslutande debatt”.

VÄLKOMNA!

 

Kommunbygderådet Allis, ABF, Vuxenskolan, Bilda, Studiefrämjandet

Kontaktpersoner:

Kommunbygderådet Margareta Örn-Liljedahl 070-229 93 90, maggan.orn@hotmail.com

ABF Monica Siggstedt , 0270-42 92 30 , monica.siggstedt@abf.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jens Öst 0270-26 93 83, jens.ost@sv.se

Studieförbundet Bilda Carola Onelius 0270-62813, carola.onelius@hotmail.com

Studiefrämjandet Robin Larsson  076-778 60 75,  robin.larsson@studieframjandet.se

Also, a dealer's experience and resources are more likely rolex replica uk than private owner's eyes to weed out questionable watches before they reach the trade market. When individuals trade, the replica watches uk entire responsibility and liability lies with the participants. Errors, even honest ones, concerning replica watches uk value and originality are more likely to occur. Having examined rolex replica uk the two main channels for trading a watch, it is important to consider final measures trade-seekers can take to arm themselves with knowledge, preserve value, maximize their purchasing power, and ensure that watch trading is a positive experience. Beyond vetting a trade partner, an owner seeking a trade must become an expert in two watches: his own, and the one he desires. Part of preserving replica watches uk value is understanding it in the first place.