Cirkelgrupper tolkar nya översiktsplanen

INBJUDAN

Debattkväll-cirkelgrupper tolkar nya Översiktsplanen

Välkommen till debattkväll om nya översiktsplanen för Söderhamns kommun. Kvällen är ett samarrangemang mellan Kommunbygderådet Allis, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda och Studiefrämjandet. Söderhamns kommuns samhällsplanerare Ludvig Königsson med delar av projektgruppen kommer att medverka. Moderator för kvällen är Anders Eklund.

Särskilt inbjudna är de cirklar som pågått under samrådstiden, medlemsföreningar till Kommunbygderådet, politiska partier, ledamöter i kommunstyrelsen, ordförande och v ordförande i kommunfullmäktige och nämndsordförandena.

Datum: Torsdag 1 mars

Tid: 18.00-21.00

Plats: CFL Söderhamn

Ur programmet; ” Inledning, respektive cirkel sammanfattar funderingar och synpunkter, fikapaus, kommunen ger respons och svarar på frågor, samt avslutande debatt”.

VÄLKOMNA!

 

Kommunbygderådet Allis, ABF, Vuxenskolan, Bilda, Studiefrämjandet

Kontaktpersoner:

Kommunbygderådet Margareta Örn-Liljedahl 070-229 93 90, maggan.orn@hotmail.com

ABF Monica Siggstedt , 0270-42 92 30 , monica.siggstedt@abf.se

Studieförbundet Vuxenskolan Jens Öst 0270-26 93 83, jens.ost@sv.se

Studieförbundet Bilda Carola Onelius 0270-62813, carola.onelius@hotmail.com

Studiefrämjandet Robin Larsson  076-778 60 75,  robin.larsson@studieframjandet.se