BYGDESTÖD

Allis erbjuder stöd till föreningar och ideella verksamheter som tappat intäkter och/ eller tvingas ställa in aktiviteter och projekt under året. Vi har i brev bett om hjälp från våra medlemsföreningar att identifiera sådana verksamheter och sprida information om möjligheten till stöd till högst 10 000 kr från Allis. Beskriv er organisation och vilket bortfall som uppkommit på grund av Coronasituationen. Ett antal ansökningar har inkommit men vi förmodar att det finns fler som nu tydligare ser effekterna av coronan.

Vi har nu beslutat en ansökningstid till den 1 oktober.

Vi betonar att ansökningarna till Allis ska göras genom resp. medlemsförening. Finns osäkerhet vilken förening som är medlem i er bygd, kontakta undertecknad.

Frågor kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Gunnar Olsson, tel: 070 – 620 41 78,

E-post: gunnar.olsson616@gmail.com