Välbesökt jubileumsfirande

 

Frågor som ställdes på Allis 20 års jubileum

Här kommer en liten sammanställning av vad ni svarade.

Allis ska jobba vidare med, att ordna och samordna möten och träffar mellan lokala grupper. Kontakter ger möjligheter att träffas för att samarbete och stötta varandra.  – Det ska vi fortsätta med och kommer inom snar framtid ordna ett möte om Bredband

Vara länken mellan kommun och gruppen(orten). – Där pågår det på några håll och vi är gärna med. Hör av er!

Stöd vid projektutveckling. – På hemsidan kan ni se hur vi kan hjälpa till.

Fördela ut protokoll och annan info.  – Vi vill tydliggöra Allis arbete genom att ha en uppdaterad hemsida och där lägga ut mötesanteckningar.

Stärka och göra landsbygdens röst hörd, och även engagera och rekrytera ungdomar. – Där behöver vi er hjälp och tillsammans med oss göra det på bästa sätt.

Tack så mycket för erat engagemang