Dialogträffar om Landsbygdsutvecklingsplanen

Välkommen på dialogträff! I arbetet med landsbygdsutvecklingsplanen bjuder vi nu in till samråd för att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Planprogrammet ska ta fram mål och riktlinjer för hur landsbygden och kommundelarna ska utvecklas för att bli långsiktigt hållbara. Syftet med planen är att stärka landsbygdsperspektivet, vara en plattform med det övergripande arbetet med landsbygdsfrågor i kommunen.

Ett dialogmöte kommer att genomföras i varje kommundel där det finns möjlighet att diskutera planförslaget med kommunens medarbetare.

Dialogerna pågår från 18.30 – 20.30

Kommundel Stråtjära/Holmsveden, 21 februari, kl. 18.30
Kommundel Bergvik, 28 februari, kl. 18.30
Kommundel Trönö, 2 mars, kl. 18.30
Kommundel Ljusne,14 mars, kl. 18.30

Välkomna.

För mer information och anmälan: www.soderhamn.se/dialogtraff