Processtöd

Allis erbjuder Medlemsföreningarna processtöd för att söka projektmedel för utvecklingsarbetet inom sina föreningar. Stödet består av information om möjliga projektmedel att söka utifrån en förenings beskrivna projektidé.

Totalt erbjuder Allis två dagars konsultmedverkan vid projektansökan. Välkommen med dina/era projektidéer.

Mer information finns under denna länk: Processtöd

Kontaktpersoner.

Carola Onelius, 072-857 37 95, carola.onelius@hotmail.com

Margareta Örn Liljedahl, 070-229 93 90, maggan.orn@hotmail.com

Gunnar Olsson, 070-620 41 78, gunnar.olsson616@gmail.com