Söderhamn

Hantverket följde i industrins spår och olika samhällsaktiviteter var på toppen. Sjöfarten var livlig och med en omfattande trafik, ångbåtstrafik för folk och gods hade utvecklats. Vid sidan av det kyrkliga livet, där tre församlingar var inblandade, förekom ett sjudande frikyrklig verksamhet. Skolor och affärer hörde till den sociala servicen. Det har till och med funnits sjukhus i området.

Världsdepressionen på 1920-talet och början av 1930-talet blev förödande för det under nära 100 år blomstrande området.

Sågverksdöden fick svåra efterverkningar inte bara för det aktuella området utan för hela Söderhamnsbygden. Döderhamn blev ett talesätt som envist bet sig fast och som det tog årtionden att tvätta bort så långt det var möjligt.