Utvikar’n

Utvikarn är Utviksvägens Intresseförenings medlemstidning. Kontakta info@utviksvagen.se för medlemskap. Kontaktperson: Gunnar Olsson, tel. 070-6204178, mail: gunnar.olsson616@gmail.com.