Bygdeblad

I bygderna i Söderhamns kommun ges ett antal bygdeblad ut. Alla har sitt eget specifika utseende och upplägg. En sak har de dock gemensamt, den stora betydelse de har för invånarna i respektive bygder och inte minst för utflyttade bybor som via bygdebladen håller sig uppdaterade om vad som händer i hembygden. Bygdebladen är något man både väntar och sparar på. Här kan du nu ta del av lokal information i form av artiklar eller hela tidningar. Läs din grannbys bygdeblad!