Om Allis

Välkommen till allis.nu, en webbplats med förankring i Söderhamns landsbygd. Webbplatsen ägs och drivs av ALLIS, en ideell förening bestående av lokala utvecklingsgrupper med det gemensamma målet att vårda och utveckla Söderhamns landsbygd.

Webplatsen har en dynamisk uppbyggnad som gör det möjligt för ALLIS medlemsföreningar att själv lägga ut information. Efter en kort presentation av varje ort gestaltar med andra ord bygden alltid sig själv i ord och bild under fliken Bygder.

 

Allis Syfte:

· Ge byalag/lokala intressegrupper möjligheter att medverka och ta större ansvar för utvecklingen på landsbygden.

· Att utveckla landsbygden i en positiv riktning utifrån ett lokalt perspektiv.

· Erbjuda rådgivning och utbildning.

· Stimulera till kompletterande företagsamhet.

· Erbjuda kustförsamlingarna samma möjlighet att söka medel för natur och kulturprojekt som övriga kommunen kan söka via Intryck Hälsingland.

Vill Ni utbyta idéer och/eller inte vet var Ni skall vända Er i någon landsbygdsspecifik fråga?

Landsbygdsprojektet startades tillsammans med kommunen av ALLIS för att sprida optimism och få företag, föreningar och byalag att i samverkan med kommunen utveckla landsbygdens villkor.

I samband med Allis 20 års jubileum 2016 utgavs en Allis broschyr. Broschyren hämtas som en PDF-fil.

 

Also, a dealer's experience and resources are more likely rolex replica uk than private owner's eyes to weed out questionable watches before they reach the trade market. When individuals trade, the replica watches uk entire responsibility and liability lies with the participants. Errors, even honest ones, concerning replica watches uk value and originality are more likely to occur. Having examined rolex replica uk the two main channels for trading a watch, it is important to consider final measures trade-seekers can take to arm themselves with knowledge, preserve value, maximize their purchasing power, and ensure that watch trading is a positive experience. Beyond vetting a trade partner, an owner seeking a trade must become an expert in two watches: his own, and the one he desires. Part of preserving replica watches uk value is understanding it in the first place.