Information- och diskussionskväll om LIS

Kommunen bjuder in till information- och diskussionskväll om LIS (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge).

Tid: 3 oktober kl.18-20

Lokal: CFL.

Passa på att lämna synpunkter på förslaget som sedan kommer att ingå i ÖP (Översiktsplanen).

Välkomna!