Hästträff

Måndag den 19 sept 2014, kl 19-21 på CFL, blir det en träff för och med alla som på något vis livnär sig på hästverksamhet, eller skulle vilja göra det, i kommunen.

Hur ser hästsektorn ut i Söderhamns kommun?
Vilka är vi som arbetar med hästar i olika verksamheter?

Mariana Femling, Hästlyftet

Om hästens betydelse för länet och Söderhamns kommun

– Hästen   en tillväxtfaktor för Söderhamns kommun?
– Vad behövs för att utveckla hästnäringen i kommunen?
– Är hästen en del av ett attraktivt boende i Söderhamn?
Ordet är fritt och kan röra allt som har med hästen att göra.
T ex ridvägar, betesmarker, foder, företagande, rekreation, fritid, bestämmelser, attraktivt boende, önskemål och behov.
Arrangörer är Allis, LRF och Söderhamns kommun.

 

#LINK#http://www.soderhamnsbygder.se/iconews/files/Inbjudan Hästträff 19 sept.pdf#TEXT#Läs mer här >>#ENDLINK#

Välkommen!

Also, a dealer's experience and resources are more likely rolex replica uk than private owner's eyes to weed out questionable watches before they reach the trade market. When individuals trade, the replica watches uk entire responsibility and liability lies with the participants. Errors, even honest ones, concerning replica watches uk value and originality are more likely to occur. Having examined rolex replica uk the two main channels for trading a watch, it is important to consider final measures trade-seekers can take to arm themselves with knowledge, preserve value, maximize their purchasing power, and ensure that watch trading is a positive experience. Beyond vetting a trade partner, an owner seeking a trade must become an expert in two watches: his own, and the one he desires. Part of preserving replica watches uk value is understanding it in the first place.