Hästträff

Måndag den 19 sept 2014, kl 19-21 på CFL, blir det en träff för och med alla som på något vis livnär sig på hästverksamhet, eller skulle vilja göra det, i kommunen.

Hur ser hästsektorn ut i Söderhamns kommun?
Vilka är vi som arbetar med hästar i olika verksamheter?

Mariana Femling, Hästlyftet

Om hästens betydelse för länet och Söderhamns kommun

– Hästen   en tillväxtfaktor för Söderhamns kommun?
– Vad behövs för att utveckla hästnäringen i kommunen?
– Är hästen en del av ett attraktivt boende i Söderhamn?
Ordet är fritt och kan röra allt som har med hästen att göra.
T ex ridvägar, betesmarker, foder, företagande, rekreation, fritid, bestämmelser, attraktivt boende, önskemål och behov.
Arrangörer är Allis, LRF och Söderhamns kommun.

 

#LINK#http://www.soderhamnsbygder.se/iconews/files/Inbjudan Hästträff 19 sept.pdf#TEXT#Läs mer här >>#ENDLINK#

Välkommen!