Studiecirklar om ÖP

Kommunbygderådet Allis anordna studiecirklar om Översiktsplanen (ÖP) i samarbete med Bilda.

Under remisstiden, nov. 2017-mars 2018, kommer vi att hålla studiecirklar i ämnet.

Vad tycker du är viktigt att den innehåller?

Hur ser kommunens planer ut i din hembygd? Kom med oss och gör din röst hörd.

Cirklarna om översiktsplanen formas efter deltagarnas önskemål och är partipolitiskt obundna.

Möjlighet finns att bilda egna lokala cirklar eller om du hellre vill via Kommunbygderådet Allis.

Meddela helst vilket av alternativen du önskar då du anmäler dig.

Cirklarna startar preliminärt 15 nov eller så snart som möjligt när cirkelanmälningar kommit in.

Vid cirkelstart får alla deltagare ett pappersexemplar av översiktsplanen.

Vill du läsa förslag till översiktsplan före cirkelstart så finnas den på kommunens hemsida soderhamn.se.

Intresseanmälan gör du till Bildas kansli tel 0270- 628 00 eller via mail: mitt@bilda.nu

PDF-inbjudan till cirkelerbjudande.

Loppis och basar

Loppis och basar, Marma och Bergvik

Tid: lördag 28 oktober och söndag 29 oktober. kl. 12.00-16.00
Plats: Föreningarnas Hus, Marma

Tid: lördag 28 oktober kl. 11.00-15.00
Plats:IOGT/NTO:s aktivitetshus, Lynäs

Föreningarna hälsar alla välkomna!

Välbesökt bredbandskväll

Allis genomförde utifrån önskemål vid vårens 20-årsjubileum en bredbandskväll i Ljusne. Många extrastolar fick sättas in för att klara trycket. Region Gävleborg redovisade vilken strategi som finns i länet. Söderhamns kommun och Söderhamn Nära berättade om hur utbyggnaden sker i Söderhamn och vilka områden som planeras de närmast tiden, åren. Telia fick många frågor om varför man släcker det fasta nätet och hur tillgängligheten till motsvarande tjänster kan erhållas. Många var missnöjda med hur släckningen har genomförts och att företag blir lidande av att internettjänserna försämrats.

Många frågor, många svar och en del frågor rätades ut. Mycket återstår innan bredbandsutbyggnaden är klar i Söderhamn. Allis har all anledning att återkomma i frågan och följa upp hur frågan hanteras de närmaste åren.

Lyckad landsbygdsdag i Bergvik

Under lördagen anordnades för första gången en landsbygdsdag i Bergvik. Stort intresse från såväl allmänhet som utställare. Initiativtagare till dagen var Maivor Molund och Bergviks Allting. Olika grupper har under året planerat dagen.

Östen Eriksson (ur Östen med resten) invigningstalade tillsammans med Maivor Molund, Bergvik.

Therese Bengard från Hela Sverige Ska Leva berättade om vikten av lokal mobilisering och stolthet över sin bygd. Hon beskrev storstadsnormen med kraftig centralisering som ett stort problem. Lotta Svensson, forskare, Söderhamn berättade om sin forskning kring ungas syn på flyttning eller att stanna i sin hembygd.  Därefter följde bland annat information om IFK Bergviks prisbelönta satsning på solenergi och information om företag på orten. Dagen avslutades med att Östen och Jens Kristensen underhöll publiken med härlig musik. Allis fanns med som en av utställarna och var med och sponsrade arrangemanget.

Bredbandskväll 6 september

En viktig kväll kring Bredband i HELA Söderhamns Kommun
Hur påverkas Du av Telias nedmontering fast telefoni Vilka alternativ finns ? Hur länge kommer ADSL att finnas kvar ?
Tid: 6 september kl. 18.30 – 21.00
Lokal: Ljusne Folkets Hus, Granvägen 1, Ljusne
Deltar gör Söderhamns kommun och Region Gävleborg , samt ev. Telia, Info från PTS  
Närvarande:
SE Lindestam Magnus Svensson Magnus Flykt Ordf Söderhamn Nära, Anders Natander IT strateg i kommunen, Bengt valdermansson ansvarig Region Gävleborg samt Björn Eriksson som arbetar med frågorna för Länet.
Fritt inträde.
Välkomna!

Aktivt Levande Landsbygd i Söderhamn