Dialogkväll om att bygga på landsbygd

”Bygga på landsbygd”
Allis anordnar en dialogkväll om behovet av att bygga på landsbygd.
Alla lokala partier, Faxeholmen och andra lokala bostadsbolag deltar.
Moderator: Anders Eklund
 
Datum: Torsdag 30 augusti kl. 18.30
Lokal: Föreningarnas Hus, Marmaverken.
 
Allmänheten bjuds in för att delta i debatten. Fika. Gratis entré
 
Syftet med kvällen är att lyfta fram byggande på landsbygd och behovet av kompletterande boendeformer utanför tätorten.
 
Arr: Allis och dess medlemsföreningar.

Lyckad landsbygdsdag i Holmsveden

Succé för Landsbygdsdagen i Holmsveden! Drygt 100 personer lyssnar på och deltar i seminarier och andra lokala arrangemang.

 

Jazz i Holmsveden avslutade Landsbygdsdagen. Rigmor Gustavsson, Svante Söderqvist och Oskar Schönning bjöd på en fantastisk musikupplevelse!


Nästa år det Trönös tur att arrangera landsbygdens dag!
Tack Holmsvedenbygden för en välordnad innehållsrik dag!