maj 2017

No Image

Möte Holmsveden

Den 17 maj arrangerade kommunens Näringsliv/Faxepark och Allis och  en dialogträff i Holmsveden om näringsliv och utveckling. Lokal värd var Holmsveden-bygdens intresseförening. Förutom arrangörerna deltog Söderhamn Nära, Visit Söderhamn, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Frågor som diskuterades var bland annat. Bredband, besöksnäring, kommunal service, arbetsmarknad och översiktsplan. Butiksnedläggningen i Stråtjära kom naturligtvis upp….