maj 2015

Hjälp Dibis!

Visst är det spännande med gamla foton! Men hur frustrerande är det inte att sitta med en gammal bild och inte veta dess historia. Vilka är personerna, platsen, byggnaden och vilken är tiden? Än lever många i den generation som kan berätta, men tiden börjar bli knapp. I Söderhamns kommun…


Hästträff

Måndag den 19 sept 2014, kl 19-21 på CFL, blir det en träff för och med alla som på något vis livnär sig på hästverksamhet, eller skulle vilja göra det, i kommunen. Hur ser hästsektorn ut i Söderhamns kommun? Vilka är vi som arbetar med hästar i olika verksamheter? Mariana…


Kulturmöte i Mossviken

Kommunbygderådet Allis och Bilda bjöd på kulturmöte i Mossviken Under att ett arbetslag från Skogsstyrelsen siktröjde vid Nedervallens fäbod i Mossviken utanför byn Älgnäs kom förslaget upp av Runo Käck, att asylsökande borde få komma till en så annorlunda och speciell miljö. Vi tänkte vidare och fann att deras personalbil,…